Bezpečnost a ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Rádi bychom vás proto touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018).

Společnosti NEOLUXOR, s.r.o., IČ: 62577620, Neoluxor books, a.s., IČ: 24259802, NEOPALLADIUM, s.r.o., IČ: 27186679 se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, jež jsou součástí  holdingu EUROMEDIA GROUP, a. s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5 – Smíchov, (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje, které jsou jí poskytnuté, před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

V dokumentu INFORMAČNÍ MEMORANDUM (https://www.euromedia.cz/data/files/uchazeci-informace.pdf) naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o uchazečích o zaměstnání, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM – link https://www.euromedia.cz/data/files/uchazeci-informace.pdf

V souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že žádost o uplatnění práv subjektu údajů vůči společnostem skupiny Euromedia Group můžete podat prostřednictvím:

V případě, že uplatňujete svá práva v souvislosti s aktuálním nebo minulým výběrovým řízením, prosím uveďte tuto skutečnost do poznámky.